Výsledky a výstupy študentov

KATEGÓRIA Č.1  -  NAJPORTRÉT

VÍŤAZI KATEGÓRIE (BUDE DOPLNENÉ 20.05.2022):

SÚŤAŽNÉ PRÁCE:


KATEGÓRIA Č.2 - ILUSTRÁCIA (SEMIREALIZMUS, KOMIX ...)

VÍŤAZI KATEGÓRIE (BUDE DOPLNENÉ 20.05.2022): 

SÚŤAŽNÉ PRÁCE:


KATEGÓRIA Č.3 - 3D dizajn

VÍŤAZI: BUDE DOPLNENÉ 20.05.2022 

SÚŤAŽNÉ PRÁCE:


KATEGÓRIA Č.4 - REKLAMA A ANIMÁCIA

BUDE DOPLNENÉ 20.05.2022 


CENA ORGANIZÁTORA  -  ÚSVIT 2022

CENA ORGANIZÁTORA - ÚSVIT 2022


CENA PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV:

CENA PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV: 

CENA PREDSEDU PSK:

BUDE DOPLNENÉ 20.05.2022 


CENA MINISTERKY KULTÚRY - TOP TALENT 2022:

BUDE DOPLNENÉ 20.05.2022 KATEGÓRIA Č.5. - Best ponožka dizajn - Dedoles  (prihlásených 104 prác)

VÍŤAZI: BUDE DOPLNENÉ 20.05.2022

SÚŤAŽNÉ PRÁCE:


KATEGÓRIA Č.6 - VIPERA (SEDACÍ VAK)

VÍŤAZI: BUDE DOPLNENÉ 20.05.2022

SÚŤAŽNÉ PRÁCE:


KATEGÓRIA Č.7 - AGROKARPATY

VÍŤAZI: BUDE NA WEBE 20.05.2022

SÚŤAŽNÉ PRÁCE: