ÚSVIT - CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN 

Podporujú nás

Súťaž je organizovaná pod záštitou:    

ministerka kultúry

Mgr. Natália Milanová

predseda PSK 

PaedDr. Milan Majerský PhD.

primátorka mesta Prešov

Ing. Andrea Turčanová

STM  Múzeum 

Solivar v Prešove


Materiálno-finančná podpora: 


Sieťovanie škôl - partneri spolupracujúci na vernisáži: