ÚSVIT - CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN 

Podporujú nás


Ďakujeme mestu Prešov za Grant - 1485 Eur

Ďakujeme PSK za podporu - 2000 Eur


Súťaž je organizovaná pod záštitou: 

ministerka kultúry

Mgr. Natália Milanová

predseda PSK 

PaedDr. Milan Majerský PhD.

primátor mesta Prešov

Ing. František Oľha

STM  Múzeum 

Solivar v Prešove


Ďalšia materiálno-finančná podpora sponzorov: 


Sieťovanie škôl - partneri spolupracujúci na vernisáži: