ÚSVIT - CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN 

Podporujú nás

Súťaž je organizovaná pod záštitou:    

ministerka kultúry

Mgr. Natália Milanová

predseda PSK 

PaedDr. Milan Majerský PhD.

primátor mesta Prešov

Ing. František Oľha

STM  Múzeum 

Solivar v Prešove


Ďalšia materiálno-finančná podpora sponzorov: 


Sieťovanie škôl - partneri spolupracujúci na vernisáži: