ÚSVIT - CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN 

Podporujú nás

Súťaž je organizovaná pod záštitou:    

predseda PSK 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., 

primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová,

europoslankyňa 

PhDr. Monika Beňová

STM

Múzeum Solivar v Prešove