ročník 2022

Ročník 2022

Ročník 2022 organizovala Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov v spolupráci s OZ ŠUP na umenie (ktorému, okrem iného, ďakujeme i za prekrásne ceny pre víťazov súťaže) a v spolupráci s STM Múzeum Solivar.  


Ďakujeme

za finančnú podporu PSK odbor školstva

a

Mesto Prešov za Grant mesta Prešov pre oblasť kultúry vo výške 2057 Eur.