ÚSVIT - CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN 

Prihláška

Výtvarná súťaž je určená pre žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl.


Termín zaslania prihlášky na e-mailovú adresu: sekretariat@sup-po.sk do piatku

06. marca 2020 do 13.00 hodiny.


STIAHNI TU: