Propozície 2023


Súťaž je organizovaná pod záštitou

ministersky kultúry Slovenskej republiky Mgr. Natálie Milanovej,

predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD.

a primátora mesta Prešov Ing. Františka Oľhu. 

 • Súťaž je zameraná:

na riešenie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl, na podporu výtvarného myslenia, kreativity a tvorivého umeleckého rozletu mladých ľudí.


 • Organizátor súťaže:

Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s OZ ŠUP na umenie pôsobiacim popri Škole umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov a STM Múzeom Solivar v Prešove. • Súťažné kategórie:

Hlavné:

Kategória 1. Naj portrét (fotografia)

Kategória 2. Ilustrácia (komiks, cartoon, semirealizmus, fan art...)

Kategória 3. 3D dizajn (3D vizualizácie - plastiky, produkty, sochy...)

Kategória 4. Film (animovaný film, hraný film, dokumentárny film a publicistika, videoklip,

                                                   video-prezentácia, reklamný šot, umelecký klip, experiment.) 


Bonusové:

Kategória 5. Best ponožka dizajn (potenciálny dizajn ponožiek Fusakle)

Kategória 6. Sedací vak (dizajn na potlač sedacieho vaku Vipera s.r.o.)

Kategória 7. Sme ORIGINÁL (Spracovanie grafického dizajnu vhodného na textil pre modernú slovenskú rodinku, Modernú perinku Mimi original s.r.o.)

Kategória 8. TAKOY (dizajn potlače látky firmy TAKOY)  s podporou:
  • Termín trvania súťaže

16. január 2023 - 31. marec 2023 • Termín slávnostného odovzdávania cien súťaže v STM Múzeu Solivar v Prešove,  Námestie osloboditeľov 4, (historická budova skladu soli)

21. apríl 2023, o 16.00 hod. • Termín trvania výstavy súťaže v priestoroch STM Múzea Solivar v Prešove, Námestie osloboditeľov 4, (historická budova skladu soli)

21. apríl 2023 - 05. máj 2023
 • Prihláška do súťaže (základné kategórie súťaže)

  Tlačivo je dostupné na našom web-sídle: www.sup-po.sk v časti Úsvit - Cena za študentský dizajn, alebo na stránke súťaže: www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk

  K regulárnej registrácii je potrebné zaslať organizátorovi súťaže dve časti prihlášky:

  • A) POŠTOU SPOLU SO SÚŤAŽNOU PRÁCOU prihlášku súťažiaceho - tú vyplniť, podpísať, opečiatkovať školou,
  • B) ELEKTRONICKY a to v originálnom zdrojovom súbore WORDu (pre efektívnejšie spracovanie)vyplnenú evidenciu súťažných prác (súhrnne za školu alebo pedagóga),
   na e-mailovú adresu usvit@sup-po.sk najneskôr do 31. marca 2023 do 13.00 hod.
  • Doručenie súťažných prác:

  Súťažné práce je potrebné zaslať POŠTOU - SPOLU S PRIHLÁŠKOU SÚŤAŽIACEHO na adresu organizátora súťaže: ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU, VODÁRENSKÁ 3, PREŠOV 080 01 a to najneskôr do 31. marca 2023 (pečiatka pošty z max. 31. marca 2023).

  ...................................

  • Prihláška do súťaže (BONUSOVÉ kategórie súťaže)

  Tlačivo je dostupné na našom web-sídle: www.sup-po.sk v časti Úsvit - Cena za študentský dizajn, alebo na stránke súťaže: www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk

  K regulárnej registrácii je potrebné zaslať organizátorovi súťaže ELEKTRONICKY SPOLU SO SÚŤAŽNOU PRÁCOU dve časti prihlášky :

  • A) prihlášku - tú vyplniť, podpísať, opečiatkovať a naskenovanú zaslať na e-mailovú adresu usvit@sup-po.sk,
  • B) vyplnenú evidenciu súťažných prác (súhrnne za školu alebo pedagóga) a to v originálnom zdrojovom súbore WORDu (pre efektívnejšie spracovanie) na e-mailovú adresu usvit@sup-po.sk najneskôr do 31. marca 2023 do 13.00 hod.
  • Doručenie súťažných prác:

  Práce v digitálnej podobe SPOLU S PRIHLÁŠKOU (A EVIDENCIOU PRÁC) je potrebné zaslať elektronicky na emailovú adresu organizátora súťaže: usvit@sup-po.sk, alebo zaslať odkaz na úložisko, a to najneskôr do 31. marca 2023 do 13.00 hod.


 • Podmienky súťaže:
 • súťaž je jednokolová,
 • cieľová skupina - žiaci stredných škôl vo veku 15 - 20 rokov,
 • celá súťažná práca musí byť zrealizovaná výlučne autorom práce,
 • do emailu so zaslanou prácou vo forme prílohy je potrebné uviesť vstupné identifikačné údaje súťažiaceho (priezvisko a meno, školu, študijný odbor, súťažnú kategóriu priloženej práce),
 • identifikačnými údajmi je potrebné označiť aj samotnú priloženú súťažnú prácu (priezvisko a meno, školu, číslo súťažnej kategórie, napríklad: mrkvickajanko_suppresov_4.mp4).


 • Formát, technika a parametre spracovania súťažných prác - podľa jednotlivých súťažných kategórií