ÚSVIT - CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN 

Podporujú nás

Súťaž je organizovaná pod záštitou:    

ministerka kultúry

Mgr. Natália Milanová

predseda PSK 

PaedDr. Milan Majerský PhD.

primátor mesta Prešov

Ing. František Oľha

STM  Múzeum 

Solivar v Prešove


Ďakujeme 

                   za finančnú podporu PSK odbor školstva 

                   a 

                   Mesto Prešov za Grant mesta Prešov pre oblasť kultúry vo výške 2057 Eur.


Ďalšia materiálno-finančná podpora sponzorov: 


Sieťovanie škôl - partneri spolupracujúci na vernisáži: