Ročník 2020 organizovala Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov v spolupráci s OZ ens 3M (ktorému, okrem iného, ďakujeme i za prekrásne ceny pre víťazov súťaže) a v spolupráci s STM Múzeum Solivar.