VÝSLEDKOVÉ LISTINY

VÝSLEDKOVÉ LISTINY

výsledky

ČLENOVIA POROTY ROČNÍKA 2024 (PZ ŠUPiek)

...

Ing. Jakub Záhorák, SŠUP Žilina

Mgr. art. Eva Olexíková, ŠUP Trenčín (neúčasť pre PN)

Mgr. Martin Novysedlák, ŠUP Ružomberok

Mgr. Ľudovít Timko, ŠUP Kežmarok

Mgr. Matúš Matava, ŠUP Kežmarok

Mgr. art. Katarína Ivanová, ŠUP Košice

Mgr. art. Martin Lehký, ŠUP Prešov

...


výsledky

Bonusové kategórie súťaže vyhodnocovali zástupcovia
jednotlivých spoločností podľa vlastných
"trhových kritérií"

...

hodnotenými kritériami bolo aj vystihnutie
"ducha firmy, firemnej filozofie, politiky a smerovania ..."
rovnako bolo v úvahu brané i splnenie kritérií zadania
(šablóna, poster podľa vopred známych parametrov)


Blahoželáme víťazom a zároveň prosíme o potvrdenie (ne)účasti do 17.04.2024

Slávnostné odovzdávanie cien - STM Múzeum Solivar v Prešove, 19.04.2024 o 16:00