Vyhodnocovanie súťaže

11.03.2020

Do prvého ročníka súťaže sa zapojili žiaci z 11 škôl so 106 umeleckými diel(k)ami. 

Porota v zložení (ktorej týmto úprimne ďakujeme za ich čas): 

 • - Ing.arch. Peter Marcinko - architekt, prevádzkovateľ súkromnej galérie,
 • - Mgr.art. Peter Kudla ArtD. - vysokoškolský pedagóg,
 • - Mgr. Tomáš Telepák, PhD. - vysokoškolský pedagóg, 
 • - PaedDr. Janette Langová - manažérka galérie Caraffova väznica
 • - Mgr. Ľubica Kotalová - kurátorka v Šarišskej galérii v Prešove

hodnotila diela pod anonymným očíslovaním, tak aby sme zaistili, čo najvyššiu možnú mieru objektivity, nezaujatosti a nestrannosti. 

Ďakujeme riaditeľom, pedagógom a žiakom z nasledovných škôl za účasť: 

 • - súkromná ŠUP Bratislava
 • - súkromná ŠUP Žilina
 • - súkromná ŠUP Zvolen
 • - súkromná ŠUP Levice
 • - súkromná ŠUP Hodruša - Hámre
 • - ŠUP Topoľčany
 • - ŠUP Ružomberok
 • - ŠUP Kežmarok
 • - ŠUP Košice
 • - SOŠ Podnikania Prešov
 • - ŠUP Prešov (ako organizátor súťaže)