8. Etiketa vegánskeho vína - Vinárstvo KARKÓ

11.01.2022

Vinárska firma Vintop Karkó začala podnikať v roku 1992 s produkciou 3.000 fliaš ročne, so zámerom výroby vysokokvalitných vín s prívlastkom. V roku 2003 bol vysadený vlastný vinohrad o výmere 18 ha. Vinohrad sa nachádza v Južno-slovenskej vinohradníckej oblasti, v obci Búč, kde pestovanie viniča má dlhodobú tradíciu. Poloha vinohradu, stredne ťažká bez-skeletová pôda a veľa slniečka tvoria základ k produkcii krásnych odrodových vín. Odrodové zloženie vinohradu je pestré a nachádzajú sa v ňom druhy vín ktoré sú u nás obľúbené, ale aj odrody na Slovensku menej známe.

Firma Vintop Karkó súbežne s pestovaním hrozna a výrobou vína položila aj základy agroturistiky.

Pension & restaurant Vintop Karkó poskytuje ubytovanie v tridsiatich izbách, so sociálnym zariadením a s možnosťou ochutnávky výbornej domácej kuchyne v reštaurácii a degustáciu kvalitných vín v nádhernej pivnici.

V spodnej časti budovy sa nachádza moderná spracovňa hrozna tri klenbové pivnice s celkovou dĺžkou 120 m na dozrievanie a archiváciu vína. Organizujeme ochutnávky vín od 4 do 70 osôb s odborným výkladom. K prezentácii je pripravených 15 druhov odrodových vín a mladé vína.

Medzi vzorkami k degustácii je aj Champion červených vín Agrovino Nitra 2004 a Champion červených vín Vitis Aurea Modra 2005, ktoré boli na medzinárodných súťažiach ocenené zlatou medailou a rad ďalších ocenených vín z regionálnych súťaží.

Dnešná výrobná produkcia predstavuje 100.000 ks fliaš vín ročne najvyššej kvality. Z vyššie uvedených odrôd vín sme v roku 2006 prvý krát zberali úrodu vo vlastnom vinohrade (Panenská úroda).

Selektívnou redukciou hrozna na maximálnu úrodu 1,5 kg z jedného viničného kra sme dosiahli vína vynikajúcej kvality.

ZADANIE:

Etikety rozmerov - na výšku 130 mm a na šírku 85 mm. 

Kolekcia vín zahŕňa 6 rôznych odrôd vína (Rizling rýnsky, Chardonnay, Rulandské šedé, Cabernet Sauvignon rosé, Portino, Bordo Top Cuvée), ktoré by mali byť vizuálne odlíšené v príbuznom dizajne. Motív či vzor je na kreativite študenta.

Súčasťou zadania je i vytvorenie nového LOGA (Vintop Karkó) v súlade s navrhovaným vizuálnym dizajnom etikiet. 

VÍTAZNÝ DIZAJN BUDE VINÁRSTVOM - VINTOP KARKÓ POUŽÍVANÝ A FINANČNE ODMENENÝ.


POŽADOVANÝ VÝSTUP:

grafika spracovaná do rozmerov (130 x 85 mm) vo formáte PDF 300DPI + poster A2 (pdf, jpg - 300 DPI) - poster bude obsahovať - popis dizajnu/ideové východisko - grafická úprava povinných prvkov je na danom súťažiacom.


ŠABLÓNA: 


LOGO: