Súťaž je organizovaná pod záštitou


predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD.

a primátora mesta Prešov Ing. Františka Oľhu. 

 • Súťaž je zameraná:

na riešenie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl, na podporu výtvarného myslenia, kreativity a tvorivého umeleckého rozletu mladých ľudí.


 • Organizátor súťaže:

Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s OZ ŠUP na umenie pôsobiacim popri Škole umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov a STM Múzeom Solivar v Prešove. • Súťažné kategórie:

Hlavné:

Kategória 1. Naj portrét (fotografia)

Kategória 2. Ilustrácia (kniha, článok, text/ľubovoľná technika)

Kategória 3. Komiks (ľubovoľná téma/technika)

Kategória 4. Semirealizmus, Fan art... (ľubovoľná téma/technika)

Kategória 5. 3D dizajn (3D vizualizácie - plastiky, produkty, sochy...)

Kategória 6. Reklama a animácia (krátke video – max. dĺžka 5 min.)


Bonusové:

Kategória 7. Best ponožka dizajn (potenciálny dizajn ponožiek Fusakle)

Kategória 8. TAKOY (dizajn potlače látky firmy TAKOY)  s podporou:
  • Termín trvania súťaže

16. január 2024 - 24. marec 2024 • Termín slávnostného odovzdávania cien súťaže v STM Múzeu Solivar v Prešove,  Námestie osloboditeľov 4, (historická budova skladu soli)

19. apríl 2024, o 16.00 hod. • Termín trvania výstavy súťaže v priestoroch STM Múzea Solivar v Prešove, Námestie osloboditeľov 4, (historická budova skladu soli)

19. apríl 2024 - 03. máj 2024
 • Prihláška do súťaže (základné kategórie súťaže)

  Tlačivo je dostupné na našom web-sídle: www.sup-po.sk v časti Úsvit - Cena za študentský dizajn, alebo na stránke súťaže: www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk

  K regulárnej registrácii je potrebné zaslať organizátorovi súťaže dve časti prihlášky:

  • A) POŠTOU SPOLU SO SÚŤAŽNOU PRÁCOU prihlášku súťažiaceho – tú vyplniť a prilepiť NA ZADNÚ STRANU SÚŤAŽNEJ PRÁCE !!!!!!
  • B) ELEKTRONICKY a to v originálnom zdrojovom súbore WORD žiaden sken PDF (pre efektívnejšie spracovanie kopírovaním dát bez potreby prepisovania)vyplnenú evidenciu súťažných prác (táto môže byť jednotlivo za žiaka alebo súhrnne za školu, či pedagóga), na e-mailovú adresu usvit@sup-po.sk najneskôr do 24. marca 2024 do 13.00 hod.

  · Doručenie súťažných prác

  Súťažné práce je potrebné zaslať POŠTOU - SPOLU S PRIHLÁŠKOU SÚŤAŽIACEHO na adresu organizátora súťaže: ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU, VODÁRENSKÁ 3, PREŠOV 080 01 a to najneskôr do 24. marca 2024 (pečiatka pošty z max. 24. marca 2024).

  ...................................

  • Prihláška do súťaže (BONUSOVÉ kategórie súťaže)

  Tlačivo je dostupné na našom web-sídle: www.sup-po.sk v časti Úsvit - Cena za študentský dizajn, alebo na stránke súťaže: www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk

  K regulárnej registrácii je potrebné zaslať organizátorovi súťaže ELEKTRONICKY SPOLU SO SÚŤAŽNOU PRÁCOU dve časti prihlášky :

  • A) prihlášku – tú vyplniť a naskenovanú zaslať na e-mailovú adresu usvit@sup-po.sk,
  • B) vyplnenú evidenciu súťažných prác (jednotlivo za žiaka alebo súhrnne za školu či pedagóga) a to v originálnom zdrojovom súbore WORD žiaden sken PDF (pre efektívnejšie spracovanie kopírovaním dát bez potreby prepisovania) na e-mailovú adresu usvit@sup-po.sk najneskôr do 24. marca 2024 do 13.00 hod.
  • Doručenie súťažných prác

  Práce v digitálnej podobe SPOLU S PRIHLÁŠKOU (A EVIDENCIOU PRÁC) je potrebné zaslať elektronicky na emailovú adresu organizátora súťaže: usvit@sup-po.sk alebo zaslať odkaz na úložisko, a to najneskôr do 24. marca 2024 do 13.00 hod.


 • Podmienky súťaže:
 • · súťaž je jednokolová,

  · cieľová skupina – žiaci stredných škôl vo veku 15 - 20 rokov,

  · celá súťažná práca musí byť zrealizovaná výlučne autorom práce,

  · prílohu zasielanú elektronicky je nutné pomenovať identifikovateľne, identifikačnými údajmi ako sú priezvisko a meno, škola, číslo súťažnej kategórie, (napríklad: mrkvickajanko_suppresov_4.mp4).


 • Formát, technika a parametre spracovania súťažných prác - podľa jednotlivých súťažných kategórií