7. Obalový dizajn - Agrokarpaty s.r.o Plavnica

12.01.2022

Piati kolegovia sa v 90. rokoch rozhodli založiť novú firmu odčlenením sa od pôvodného roľníckeho družstva v Plavnici, aby zachránili svoju celoživotnú prácu. Vznikla tak spoločnosť Agrokarpaty, firma s rodinnou atmosférou a zmyslom pre patriotizmus, ktorá sa venuje pestovaniu liečivých rastlín a výrobe čajov. Svoju úrodu by pokojne mohli predávať do zahraničia, no radšej sa sústreďujú na domáci trh. Zakladatelia spoločnosti sú presvedčení, že slovenský zákazník si kvalitu zaslúži.

Hlavnou činnosťou spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o Plavnica je pestovanie liečivých rastlín. Horský región okresu Stará Ľubovňa patrí medzi klimaticky najčistejšie oblasti strednej Európy.Liečivé rastliny, ktoré sú vo výrobkoch firmy Agrokarpaty, s.r.o Plavnica, sa pestujú v ekologicky nezaťaženom prostredí oblasti Pienin a Magury pod Vysokými Tatrami.To isté platí aj o rastlinách z divorastúceho zberu a lesných plodov. Výrobky značky Agrokarpaty sú bez umelých farbív a aróm. Preto ich ľudský organizmus dobre prijíma a pozitívne na nich reaguje.

Paracelsus, švajčiarsky filozof a lekár zo 16. storočia raz povedal: "Všetky vrchy, pohoria, všetky lúky a lesy sú prirodzené lekárne." Potešujúce je, že aj na Slovensku máme zodpovedných výrobcov, ako napr. AGROKARPATY Plavnica, ktorí ponúkajú ľuďom zdravie ukryté v ekologicky dopestovaných a prírodne spracovaných bylinkách.

Čaje zo spoločnosti Agrokarpaty sú v súčasnosti dostupné v obchodoch zdravej výživy, lekárňach, ale aj vo veľkých reťazcoch Billa, Tesco či Coop Jednota. Spoluprácu s Kauflandom však odmietli. "Nemusíme byť zase všade. Uvedomila som si, že s vyššími číslami by nám samozrejme pribudli aj ďalšie starosti. Uvedomujeme si, že máme len jeden život, a keď v ňom chceme fungovať s pravými hodnotami, tak sa musíme vedieť aj uskromniť. Keď chceme mať voľno na oddych my, doprajeme ho aj našim zamestnancom," vraví pani Petrusová.

ZADANIE:

Obalový dizajn (potlač krabičky na čaj - Agrokaraty s.r.o. Plavnica) - OBAL PRE BYLINNÉ ČAJE (ĽUBOVOLNÝ VÝBER DRUHU BYLÍN)

* POVINNÉ PRVKY: UMIESTNIŤ LOGO V GRAFIKE, UMIESTNIŤ V GRAFIKE POLE PRE TEXT POPISUJÚCI ÚČINKY DANÉHO ČAJU.POŽDOVANÝ VÝSTUP:

grafika spracovaná do predpripravenej šablóny (pdf, eps) + poster A2 A2 (pdf, jpg - 300 DPI) - poster bude obsahovať - vizualizáciu krabičky s navrhnutým dizajnom, popis dizajnu/ideové východisko.


ŠABLÓNA:


LOGO: